ANTZEZ- ESPAZIOA:


5m x 4m eszenategia

Atzeko teloi beltza

Gela iluna


* Argi eta soinuaren beharrei

buruzko xehetasunak aretoaren

arabera zehaztuko dira.